zamknij Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Operatorem sklepu www.hafex.pl jest firma:

Hafex Sklep Myśliwski A. Hafele
ul. Wschodnia 25
45-449 Opole
NIP 754-002-43-73
KONTO Santander: 89 1090 2590 0000 0001 2597 5787
UWAGA: ZAKUP BRONI TYLKO W SIEDZIBIE FIRMY ZA OKAZANIEM ZAŚWIADCZENIA
 
Regulamin korzystania ze sklepu internetowego www.hafex.pl

§ .1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów na odległość, w tym składania, realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego produktu. Niniejszy regulamin dotyczy zamówień składanych począwszy od dnia 10.10.2011 roku.
2. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem:
www.hafex.pl jest Anna Hafele prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą; Hafex Sklep Myśliwski Anna Hafele ul . Wschodnia 25 45-449 Opole NIP 754-002-43-73 , wpisaną (zwanym dalej jako „właściciel sklepu”).
3. Sklep firmowy Hafex czynny jest: od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00, adres poczty elektronicznej: biuro@hafex.pl
4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie hafex.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu, chyba że, w opisie produktu zawarta jest wyraźna informacja, iż jest on używany.
5. Przedmiotem świadczenia, o którym mowa w niniejszym regulaminie jest sprzedaż produktów określonych na stronie internetowej: www.hafex.pl  w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy stronami.


§ 2. Składanie zamówień i ich realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.hafex.pl lub telefonicznie w godzinach pracy sklepu  pod numerem tel. +48 77 456 87 95
2. Przez złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej należy rozumieć dodanie do Koszyka produktu z widocznej na stronie oferty hafex.pl oraz wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z podanymi w nim instrukcjami.
3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje droga e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie zamówionych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru). Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia produktu. Za zgodą klienta, potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty e-mail klienta.
4. Płatności za zamówione produkty można dokonać: za pobraniem przy odbiorze produktów, przelewem na konto hafex.pl. Formy płatności opisane są w zakładce: formy płatności i wysyłki na stronie
www.hafex.pl 
5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili skutecznego złożenia zamówienia
b) w przypadku płatności przelewem – w chwili wpływu środków pieniężnych na konto www.hafex.pl
6. Do każdego zamówienia zostanie dołączony paragon, chyba że na żądanie klienta ma być wystawiona faktura VAT.
7. W przypadku gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, hafex.pl zastrzega sobie prawo do uznania, iż klient zrezygnował z nabycia zamówionych produktów.
8. Informacje o dostępności oferowanych na stronie internetowej produktów są podane w opisie danego produktu. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail z zamówienia lub telefonicznie.
10. Wszystkie podane ceny są cenami brutto . Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za zamówiony produkt w szczególności o opłatach za transport, jak również opłatach z tytułu ubezpieczenia towaru na czas transportu.
11. W każdym przypadku klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź wysyłając e-mail na adres
biuro@hafex.pl  do momentu zmiany statusu zamówienia na: „w realizacji”.
12. Sprzedawca każdorazowo zapewni klienta w momencie składania zamówienia, aby klient wyraźnie potwierdził, iż złożone zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

§ 3. Dostawa i odbiór produktu

1. Produkty zamówione w sklepie internetowym hafex.pl dostarczane są na terenie kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DPD.
2. Zamówienia realizowane są w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych, pod warunkiem wybrania opcji za pobraniem. Natomiast, jeżeli wybrano opcję płatności przelewem, produkt zostanie wysłany w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu.
3. Jeżeli zamówienie zostało złożone w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 13.00 zamówienie zostanie wysłane w tym samym dniu roboczym (chyba, że jest to dzień uznany za ustawowo wolny od pracy. W tym przypadku zamówienie będzie realizowane w najbliższym możliwym dniu roboczym). Jeżeli zamówienie zostanie złożone po godzinie 13.00 danego dnia roboczego, towar będzie wysłany w następnym dniu roboczym, chyba że ten dzień uznany jest za ustawowo wolny od pracy, wtedy produkt zostanie wysłany w najbliższym możliwym dniu roboczym.
4. Jeżeli przesyłka nie dotarła na wskazany adres do doręczeń w ciągu 3 (trzech) dni roboczych prosimy o skontaktowanie się ze sklepem www
.hafex.pl celem rozwiązania zaistniałego problemu.
5. Koszt dostarczenia zamówionych produktów na terenie RP wynosi
- 14,00 zł wpłata na konto - przesyłka Pocztą Polską 
- 18.00 zł pobranie - przesyłka Pocztą Polską
- 20.00 zł wpłata na konto, przesyłka DPD
- 25.00 zł pobranie - przesyłka DPD
6. W dniu wysyłki zamówienia klient jest informowany o tym fakcie pocztą e-mail.

§ 4. Zwroty i wymiany

1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie czternastu dni od dnia odebrania produktu. Klient może odstąpić od umowy w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, dostępnego na www.hafex.pl. Do zachowania wskazanego powyżej terminu wystarczy również wysłanie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
2. W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w ust. poprzednim umowa uważana jest za niezawartą, a klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo.
3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy.
4. W przypadku odstąpienia klienta od umowy zwrot wpłaconej przez Klienta kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez klienta rachunek bankowy lub w inny sposób wskazany przez klienta
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 5. Reklamacje

1. Sklep internetowy hafex.pl  rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-5764, Dz.U z 18.05.1964r Nr 16 poz. 93 ze zm), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
2. hafex.pl  odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
3.Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
4. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 3 oznacza, że hafex.pl ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez klienta, w szczególności kosztów dostarczenia.
5. Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia
6. W celu złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego produktu należy odesłać go na adres: Hafex Sklep Myśliwski ul. Wschodnia 25 45-449 Opole
W celu usprawnienia procesu reklamacji w szczególności wskazania przez klienta żądania prosimy dołączyć do przesyłki krótką informację odnośnie reklamacji i zakresu żądania klienta, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 6. Prawa autorskie

1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego hafex.pl należą do sklepu. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta.
2. Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej
www.hafex.pl bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami sklepu hafex.pl, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
a) realizacji umowy,
b) wysłania zamówienia.
2. Jeśli klient wyrazi zgodę, jego dane osobowe mogą być wykorzystane dla celów informowania go o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep puchacz.net
3. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany poprzez formularz w „Profilu użytkownika”. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
a) Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.),
b) Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
c) Rozporządzenie z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 
§ 8. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub innych właściwych aktów prawnych w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
- Adresat
Hafex Sklep Myśliwski ul. Wschodnia 25 45-449 Opole - sklep www.hafex.pl
- Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy.....
- Data zawarcia umowy/odbioru
- Imię i nazwisko konsumenta
- Adres konsumenta- Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

Aktualizacja regulaminu 07-10-2020 r